Rynometria akustyczna

Rynometria akustyczna to badanie objętości jam nosowych. Drożność jam nosowych jest oceniana poprzez falę ultradźwiękową. Jest to w pełni bezpieczna metoda/odmiana badania USG/, nie wymagająca współpracy Pacjenta. Możemy badać już 5 letnie dzieci.

Szklaną głowicę przykładamy do nozdrzy zewnętrznych, nie wkładając żadnego elementu do wnętrza jam nosowych. Badanie trwa kilka minut.

Co nam to badanie daje?

  1. Odpowiada nam na pytanie ,czy są wskazania do operacji przegrody nosa, czy Pacjent odniesie korzyść z takiego zabiegu.
  2. Określi rezultat leczenia operacyjnego.
  3. Oceni nam drożność jam nosowych w okresie narażenia alergenowego np. w czasie pylenia roślin.
  4. Oceni nam skuteczność odczulania lub ważność danego alergenu w czasie tzw. próby prowokacyjnej. Próby te polegają na podaniu donosowym / w postaci aerozolu/ alergenów roztoczy kurzu, zarodników pleśni, pyłków roślin lub sierści zwierząt.

U osób uczulonych obserwujemy natychmiastową reakcję błony śluzowej nosa / świąd, kichanie, wydzielina, blokada /. Brak takiej reakcji potwierdza skuteczność odczulania.

W naszej klinice zajmujemy się również wideofaryngolaryngoskopią.