Wideolaryngoskopia

Co to jest laryngoskopia?

Laryngoskopia to badanie, które wykonuje laryngolog w celu zbadania stanu gardła i krtani pacjenta. Wykonuje się ją w celu wykrycia zmian patologicznych. Podstawą do przeprowadzania tego badania są  zaburzenia  funkcjonowania krtani, które mogą objawiać się dusznościami, przewlekłą chrypką, bezgłosem, uczuciem przeszkody w gardle.

Rodzaje laryngoskopii

Wyróżnia się dwa rodzaje badań – laryngoskopie pośrednią i bezpośrednią. Pierwsza przeprowadzana jest w ambulatorium z użyciem lusterka i lampy czołowej. Laryngolog prosi pacjenta o maksymalne wyciągnięcie języka, który przytrzymuje gazikiem. Drugą ręką lekarz wkłada do ust pacjenta ogrzane lusterko, które opiera na podniebieniu, dzięki czemu uzyskuje lepszy widok na krtań oświetloną lampą czołową.

Laryngoskopia bezpośrednia dzieli się na mikrolaryngoskopię i wideolaryngoskopię. Pierwsza wykonywana jest na sali operacyjnej w znieczuleniu ogólnym z użyciem specjalnego mikroskopu operacyjnego. Druga polega na wprowadzeniu endoskopu wyposażonego w kamerę i specjalny tor wizyjny.

Endoskopowe badanie gardła i krtani

W naszym gabinecie wykonujemy endoskopowe badanie gardła i krtani. 

Sztywna, szerokokątna optyka wideofaryngolaryngoskopii jednoczasowo i kompleksowo obrazuje zmiany morfologiczne i czynnościowe w gardle dolnym i krtani. Archiwizacja danych umożliwia analizę porównawczą obrazów przed i po interwencji terapeutycznej. Pozwala również w przypadkach wątpliwych na konsylium w ramach telemedycyny.