Zabiegi pielęgniarskie

Nieodłączną częścią naszego zespołu medycznego są również pielęgniarki. W naszej klinice pracują wyłącznie pielęgniarki, które maja odpowiednie przygotowanie do pracy z pacjentami i wysokie kompetencje zawodowe. Przestrzegają one wysokich norm etycznych i zapewniają pacjentom najwyższy poziom opieki. Nasze pielęgniarki starają się uczynić pobyt pacjenta w naszym centrum jak najbardziej komfortowym. Dzięki posiadanej wiedzy, mogą asystować lekarzom przy zabiegach oraz oferować pacjentom pełny zestaw zabiegów pielęgniarskich.

Zabiegi pielęgniarskie dostępne w naszym centrum medycznym obejmują m.in. iniekcje , pobieranie materiału do testów, inhalacje. Wykonują zaawansowane badania czynnościowe układu oddechowego. Prowadzą edukację pacjentów w zakresie prawidłowej techniki inhalacyjnej.