Refluks krtaniowo- gardłowy

W naszej poradni algologicznej zajmujemy się diagnostyką i leczeniem refluksu krtaniowo-gardłowego z wykorzystaniem pH-metrii (Dx-pH system Restech). Jest to metoda badania refluksu gardłowo - krtaniowego. U części pacjentów z refluksem żołądkowo - przełykowym kwaśna treść przedostaje się do krtani i gardła odpowiadając za takie objawy jak:
• przewlekła chrypka,
• przymus odchrząkiwania,
• uczucie przeszkody w gardle.

Jeśli podejrzewasz u siebie ten problem to wypełnij tzw. ankietę Belafskiego (poproś o nią w rejestracji). Powyżej 13 punktów w tej skali budzi podejrzenie istnienia takiego refluksu i jest wskazaniem do wykonania tego badania.

Urządzenie firmy Restech® zostało opracowane i wykonane przez amerykańską firmę w 2009 i w tymże roku zostało zakupione przez nasze Centrum Medyczne /pierwsze w Polsce/.

Jednorazowa sonda o średnicy 3mm jest zakładana przez nos do gardła na wysokości języczka ( podniebienia miękkiego).

Założenie jest całkowicie niebolesne i bardzo dobrze tolerowane nawet przez pacjentów z wzmożonym "odruchem wymiotnym". Sonda nie przeszkadza w mówieniu i przyjmowaniu pokarmu. Pacjent z sondą idzie do domu i jest proszony o zachowanie swego typowego stylu życia.

Każdy refluks kwaśny w gardle jest rejestrowany i przekazywany bezprzewodowo do niewielkiego elektronicznego dzienniczka rejestrującego, który może być umieszczony w kieszeni, torebce lub na pasku. Pacjent zaznacza w tym dzienniczku początek i koniec spożywanych posiłków, zmianę pozycji ciała /z pionowej na poziomą i odwrotnie/. Zaznacza również objawy kaszlu, zgagi lub innych uciążliwych dla niego objawów takich jak: chrypka, chrząkanie, spływ wydzieliny.

Po 24godzinach lekarz usuwa sondę i przeprowadza analizę zapisu za pomocą właściwego oprogramowania.

Końcowy raport zawiera dane na temat ilości i długości incydentów refluksowych w ciągu doby.

Lekarz udzieli odpowiedzi na pytanie czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy refluksem a objawami chorobowymi np. chrząkaniem, kaszlem.

Do czasu wprowadzenia tej metody nie można było zmierzyć pH w gardle. Wykonywano jedynie w Oddziałach Gastrologii pH-metrię przełyku, która nie wyjaśniała problemów krtaniowo-gardłowych.

Co nam daje potwierdzenie rozpoznania refluksu krtaniowo- gardłowego?
Daje nam możliwość właściwego leczenia antyrefluksowego
/farmakologicznego/.
W ciężkiej postaci choroby kwalifikuje do leczenia operacyjnego /plastyka wpustu żołądka/.