Leczenie uzależnień od nikotyny

Palenie papierosów przez długi czas nie było postrzegane w kategoriach uzależnienia. Co więcej, tytoniowi, który przybył z Europy w XVI wieku z Ameryki, przypisywano przez długi czas właściwości lecznicze. Dopiero w połowie XX wieku naukowcy zauważyli korelacje pomiędzy paleniem a występowaniem raka płuc. Doprowadziło to ostatecznie do uznania papierosów za niebezpieczną używkę, która przyczynia się do śmierci wielu ludzi każdego roku.

Silne zakorzenienie palenia w kulturze i szereg związanych z nim rytuałów, a także wieloletnie powielanie przekazów medialnych, łączących palenie z wizerunkami bohaterów masowej wyobraźni, przyczyniło się jednak do utrwalenia i ugruntowanie pewnych zwyczajów konsumenckich, w wyniku czego pomimo ich szkodliwości, papierosy wciąż cieszą się sporą popularnością. Papieros postrzegano jako używkę, niebezpieczną, ale oswojoną. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach do społecznej świadomości zaczęło przebijać się przekonanie, oparte na naukowych podstawach, że zawarta w papierosach nikotyna to narkotyk wg Światowej Organizacji Zdrowia ! I podobnie jak inne substancje określane mianem narkotycznych - powoduje uzależnienie. Ten dodatkowy kontekst przyczynił się do zmiany postrzegania palenia – przestano widzieć je jako rodzaj słabości, a zaczęto postrzegać jako chorobę.

Każdy, kto wpadł w sidła nałogu, jakim jest palenie papierosów, wie jak trudno samodzielnie z niego wyjść. A nawet jeśli to się uda, to często po jakimś czasie następuje powrót do nałogu. Dlatego, warto skorzystać z pomocy specjalistów – lekarzy i psychologów. W naszej klinice medycznej oferujemy odpowiednio dopasowaną do pacjenta farmakoterapię połączoną z wsparciem psychologicznym. Zastosowanie takiej kombinacji przynosi wysoką efektywność leczenia i sprawia, że niewielu pacjentów wraca ponownie do palenia.