Badania czynnościowe układu odechowego

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem choróukładu oddechowego. Leczymy ambulatoryjnie (nie kierując do szpitala) zaostrzenia astmy, POCHP, zapalenia krtani. Przeprowadzamy badania czynnościowe płuc rutynowe takie jak spirometria .  Wykonujemy zaawansowane technologicznie badania czynnościowe układu oddechowego takie jak bodypletyzmografia,  potrafiąca ocenić tzw objętość zalegającą oraz całkowitą pojemność płuc. Analiza   tlenku azotu w powietrzu wydychanym pozwala na ocenę alergicznego zapalenia. Jesteśmy również jedyną  z nielicznych placówek  na terenie kraju, która oferuje diagnostykę techniką oscylacji wymuszonych badając opory i elastyczność płuc (Resmon Pro). Badamy wentylację w najbardziej obwodowych odcinkach płuc (w drobnych oskrzelach) stosując metodę wypłukiwania azotu (EXHAlYZER D). Jako  pierwsi  napisaliśmy  prace poglądowe na ten temat w polskim piśmiennictwie naukowym .

SPIROMETRIA

SPIROMETRIA

Podstawowe badanie czynności płuc. Ocenia podstawowe parametry wentylacyjne. Niezbędne w rozpoznaniu astmy i w monitorowaniu leczenia.

BODYPLETYZMOGRAFIA

Należy do zaawansowanych badań czynnościowych układu oddechowego. Jest to również badanie nieinwazyjne. Pacjent siedzi na krześle w przeszklonej i hermetycznie zamkniętej kabinie. Pielęgniarka prosi o spokojne, potem o forsowne oddychanie. W czasie ruchów oddechowych klatki piersiowej zmienia się ciśnienie w kabinie. Układ pomiarowy urządzenia mierzy wszystkie istotne parametry wentylacyjne człowieka /objętości, przepływy, opory/ i porównuje je do wartości należnych dla wieku, płci i wzrostu. Metoda ta pozwala na ocenę objętości zalegającej, czyli tej, która pozostaje w płucach po dokonaniu maksymalnego wydechu /RV/. Pozwala to na ocenę tzw. pułapki powietrznej, czyli uwięzionego powietrza w płucach.

Możemy również badać dyfuzję, czyli przechodzenie gazów z pęcherzyków płucnych do naczyń krwionośnych. Pozwala to na rozpoznanie i ocenę przebiegu tzw. chorób śródmiąższowych płuc (np. włóknienia) i zatorowości płucnej.

Wszystkie parametry wentylacyjne i dyfuzyjne pozwalają na precyzyjną diagnostykę chorób układu oddechowego i racjonalne leczenie oraz monitorowanie przebiegu choroby i leczenia. Najnowsze metody obrazowania płuc, takie jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny nie są w stanie ocenić czynności układu oddechowego, nie są w stanie zastąpić bodypletyzmografii.

BADANIE TLENKU AZOTU W POWIETRZU WYDECHOWYM /FeNO/

 ADANIE TLENKU AZOTU W POWIETRZU WYDECHOWYM /FeNO/

Nowoczesne, nieinwazyjne badanie stanu zapalnego w astmie. Stężenie tego gazu w płucach jest wyznacznikiem stanu zapalnego w astmie i pośrednio określa nam zapotrzebowanie na leki przeciwzapalne /kortykosteroidy wziewne/.

Do czasu wprowadzenia tego badania stan zapalny w oskrzelach był określany na podstawie biopsji oskrzeli lub płukania w czasie bronchoskopii /BAL/ lub oceny plwociny indukowanej. Metody te są inwazyjne.

Badanie FeNO polega na spokojnym wdechu i wydechu przez jednorazową głowicę z filtrem bakteriobójczym. Wszystkie etapy badania są widoczne przez pacjenta na ekranie monitora. Ogólnie przyjętym progiem normy jest poziom 25ppm NO.

Powyżej 50 ppb podejrzewamy istotnie klinicznie zapalenie związane z obecnością komórek eozynofilowych typowych dla astmy alergicznej.

Wzrost NO często wyprzedza napad astmy oskrzelowej, nawet, gdy wartości wentylacyjne /FEV1/ w ww. klasycznej spirometrii są jeszcze prawidłowe.

Jest to cenna wskazówka dla lekarza nakazująca intensyfikację leczenia przeciw zapalnego /wzrost dawek wziewnych kortykosteroidów /.

Niskie wartości NO, przy prawidłowych wartościach wentylacyjnych i braku klinicznych objawów astmy pozwalają na bezpieczną redukcję tego leczenia przeciwzapalnego. W dokumentacji choroby przechowujemy kolejne badania NO monitorując w ten sposób stan zapalenia alergicznego -przebieg astmy i skuteczność leczenia.

NOWY WYMIAR DIAGNOSTYKI UKŁADU ODDECHOWEGO-Technika oscylacji wymuszonych (FOT)

Pierwsze urządzenie w Polsce w Strzelcach Opolskich i Zawadzkiem w Centrum Medycznym Lucyna i Andrzej Dymek, pracujące zgodnie ze standardami ERS ( European Respiratory Society) 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu innowacyjne  urządzenie umożliwiające prosty i szybki sposób pomiaru oporów układu oddechowego (rezystancji ) oraz elastyczności płuc i klatki piersiowej (reaktancji) metodą FOT  (Forced Oscillation Technique)

Forced Oscillation Technique

Zalety:

-Zarówno rezystancja (Rrs) jak i reaktancja (Xrs) mierzone metodą FOT  dostarczają istotnych klinicznie informacji dotyczących czynnościowej oceny drobnych, obwodowych dróg oddechowych

-Ze względu na wysoką czułość oceny drobnych, obwodowych  dróg oddechowych metoda FOT sama w sobie, niezależnie od wyników spirometrii dostarcza użytecznych wskazówek w postępowaniu klinicznym

-FOT jest także użytecznym narzędziem diagnostycznym monitorującym odpowiedź na interwencje terapeutyczne. Metoda ta cechuje się większą czułością od spirometrii w ocenie odpowiedzi na leczenie beta agonistami i wziewnymi kortykosteroidami.

badanie metodą FOT

Oprogramowanie analizuje dane powstające w czasie 10 spokojnych cykli oddechowych.Zakłócenia powstające w czasie kaszlu, chrząkania, płaczu są automatycznie odrzucane przez oprogramowanie nie wpływając na jakość badanych parametrów.

Dr Lucyna i Andrzej Dymek napisali pierwszą w polskim piśmiennictwie pracę poglądową na temat Techniki Oscylacji Wymuszonych ( link do artykułu ).

RYNOMETRIA AKUSTYCZNA

Jest to badanie objętości jam nosowych. Drożność jam nosowych jest oceniana poprzez falę ultradźwiękową. Jest to w pełni bezpieczna metoda/odmiana badania USG/, nie wymagająca współpracy Pacjenta. Możemy badać już 5 letnie dzieci.

Szklaną głowicę przykładamy do nozdrzy zewnętrznych, nie wkładając żadnego elementu do wnętrza jam nosowych. Badanie trwa kilka minut.

Co nam to badanie daje?

  1. Odpowiada nam na pytanie, czy są wskazania do operacji przegrody nosa, czy Pacjent odniesie korzyść z takiego zabiegu.
  2. Określi rezultat leczenia operacyjnego.
  3. Oceni nam drożność jam nosowych w okresie narażenia alergenowego np. w czasie pylenia roślin.
  4. Oceni nam skuteczność odczulania lub ważność danego alergenu w czasie tzw. próby prowokacyjnej. Próby te polegają na podaniu donosowym /w postaci aerozolu/ alergenów roztoczy kurzu, zarodników pleśni, pyłków roślin lub sierści zwierząt.

U osób uczulonych obserwujemy natychmiastową reakcję błony śluzowej nosa /świąd, kichanie, wydzielina, blokada /. Brak takiej reakcji potwierdza skuteczność odczulania.

METODA WYPŁUKIWANIA AZOTU Z UŻYCIEM TESTU WIELOKROTNEGO ODDECHU (LCI/FRC)

EXHALYZER® D ECOMEDICS FRC N2 / LUNG CLEARANCE INDEX- referencyjny system diagnostyczny dla noworodków, dzieci i dorosłych.

Metoda ta pozwala na bardzo wczesne wykrycie zmian w układzie oddechowym w przebiegu takich chorób jak: mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, astma oskrzelowa, zarostowe zapalenie pęcherzyków płucnych, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Wyniki nie zależą od współpracy pacjenta. Jest to jedno z niewielu badań czynnościowych płuc, które jest możliwe do wykonania przez małe dzieci.  Pozwala również na długofalową ocenę funkcji płuc u tego samego pacjenta 

Badanie to ocenia, czy wdychane powietrze jest rozprowadzane po całych płucach (czy dociera również do najmniejszych oskrzelików).

W czasie badania pacjent siedzący z klipsem na nosie oddycha spokojnie przez ustnik lub maskę nie wykonując żadnych złożonych i forsownych wysiłków oddechowych. Z tych powodów badanie to może być stosowane w każdej grupie wiekowej. W pierwszej fazie badania pacjent oddycha powietrzem. Po ustabilizowaniu oddechu następuje automatyczne przełączenie na podaż 100% tlenu medycznego. Tym samym podaż azotu (N2)  jest zatrzymana. Następuje wypłukiwanie azotu z układu oddechowego, które jest zależne od sprawności wentylacji. Badanie jest zakończone gdy w powietrzu wydechowym będzie osiągnięta 1/40  stężenia wyjściowego azotu. Czas ten jest różny. W chorobach układu oddechowego czas wypłukiwania  azotu ( lub innego obojętnego gazu znacznikowego) jest dłuższy i  potrzebna jest większa ilość oddechów do jego eliminacji. Zaburzenia wentylacji i jej jednolitości  (homogenności) pojawiają się jako wczesny objaw w różnych stanach patologicznych dolnych dróg oddechowych. Istnieje teza, że wartość LCI jest bardziej czuła w rozpoznawaniu wczesnych dysfunkcji wentylacji w porównaniu z tomografią komputerową (CT) i prawidłowa wartość LCI prawie wyklucza zmiany strukturalne w CT u pacjentów.

pacjentka podczas badania LCI / FRC

W czasie, gdy nie można wykryć nieprawidłowości  w rutynowym badaniu spirometrycznym, badanie LCI jest w stanie je uwidocznić.

Dr Lucyna, Liwia, Andrzej, Tomasz Dymek wraz z prof. Zbigniewem  Dońcem napisali pierwszą w polskim piśmiennictwie  pracę poglądową na ten temat w kwartalniku Alergia ( link do artykułu ).

Aparat do badania znajduje się jedynie w czterech ośrodkach w Polsce. Centrum Medyczne Lucyna Andrzej Dymek jest jedną z dwóch placówek  prywatnych posiadającą ten sprzęt. Cena urządzenia wynosi 330 000 pln.