Audiometria, próby błędnikowe – diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu i narządu równowagi

Audiometria

Audiometria jest jedną z najpopularniejszych metod badania słuchu. Należy ona do  subiektywnych technik ustalania uszkodzeń układu słuchowego, na podstawie oceny progu słyszenia. Podczas przeprowadzania tej procedury pacjent zajmuje miejsce w specjalnej kabinie. Pomieszczenie to jest wyciszone w celu wyeliminowanie interferencji dźwiękowych. Pacjent otrzymuje od przeprowadzającego badanie laryngologa słuchawki oraz przycisk odpowiedzi. Badanie polega na przesyłaniu do słuchawek tonów o odpowiedniej częstotliwości i poziomie natężenia. W momencie, kiedy badany słyszy dźwięk, naciska przycisk. Kolejne próby przechodzą do coraz cichszych dźwięków. Pozwala to ustalić z dużą dokładnością próg słuchowy badanego.

Tympanometria

Tympanometria, nazywana również  audiometrią impedencyjną, jest nieinwazyjnym badaniem ucha środkowego. W przeciwieństwie do audiometrii jest to metoda obiektywna, czyli nie wymaga ona aktywności pacjenta i nie opiera się na jego reakcjach. Przeprowadza się ją przy użyciu sprzętu, który przekazuje dźwięki do błony bębenkowej i mierzy jednocześnie jej reakcje na zachodzące w tym procesie zmiany ciśnienia w kanale słuchowym. Wskazaniem do tego badania jest ocena czynności ( podatności) błony bębenkowej i łańcucha kosteczek słuchowych.

Próby błędnikowe

Próby błędnikowe pomagają namoceniać sprawność narządu równowagi - błędników. Metoda ta  polega na kalorycznym pobudzeniu błędników wodą ciepłą 44 C i zimną 30 C. Na jej podstawieoceniamy długość i symetryczność oczopląsu.