Serwis pyłkowy

22.05.2018 - 28.05.2018

Stężenie pyłku trawy osiągnęło wartości wysokie.

Stężenie pyłku szczawiu i pokrzywy będzie średnie, a pyłku babki – niskie.

Koncentracja spor grzybowych z rodzaju Alternaria utrzymuje się na poziomie niskim, a Cladosporium wysokim.

Wg OBAS

Wróć