Serwis pyłkowy

31.07.2018 -03.08.2018

 

Na przełomie lipca i sierpnia w powietrzu atmosferycznym  dominować będą zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium, ich stężenie osiąga wartości bardzo wysokie. Koncentracja często uczulającego pyłku bylicy oraz pyłku komosy spodziewana jest na poziomie średnim. Poziomu bardzo niskiego nie przekroczy koncentracja pyłku babki i nawłoci. Stężenie pyłku traw w powietrzu atmosferycznym spodziewane jest na poziomie niskim.

Wg OBAS

Wróć