Ośrodek diagnostyki i leczenia przewlekłego kaszlu

Pierwszy tego typu ośrodek w Polsce w którym wielospecjalistyczny zespół medyczny diagnozuje i leczy pacjentów w każdym wieku cierpiących na przewlekły kaszel. Zespół obejmuje specjalistów z zakresu: otolaryngologii, pulmonologii, alergologii, medycyny pracy, pediatrii, chirurgii, logopedii, psychologii przyjmujących w jednym Centrum Medycznym.

Przeprowadzamy diagnostykę i leczenie chorób, które są odpowiedzialne za przewlekły kaszel:

 1. Zespół kaszlowy górnych dróg oddechowych: przewlekłe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok, alergiczne i niealergiczne nieżyty nosa.
 2. Choroby obturacyjne układu oddechowego: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
 3. Refluks żołądkowo-przełykowy, Refluks krtaniowo-gardłowy
 4. Nadreaktywność poinfekcyjna układu oddechowego
 5. Wariant kaszlowy astmy ( Zespół Corrao)
 6. Przewlekłe eozynofilowe zapalenie oskrzeli
 7. Czuciowa neuropatia krtaniowa
 8. Paradoksalna dysfunkcja fałdów głosowych
 9. Kaszel psychogenny
 10. Rzadsze przyczyny kaszlu: ciało obce w układzie oddechowym, choroby śródmiąższowe płuc np. alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, gruźlica.

Zespół specjalistów rozpoznaje powyższe schorzenia stosując metody diagnostyczne zaakceptowane przez medycynę opartą na faktach. Cele tych metod, technika wykonywania jest przedstawiona w sekcji: katalog badań.

W naszych ośrodku wykonujemy następujące badania dodatkowe:

 1. Rynometria akustyczna
 2. Pomiar tlenku azotu w jamach nosowych
 3. Endoskopowe badanie krtani i gardła ( wideofaryngolaryngoskopia)
 4. pH-metria gardła
 5. Spirometria wraz z próbą odwracalności
 6. Bodypletyzmografia z pomiarem dyfuzji ( DLCO)
 7. Pomiar tlenku azotu w powietrzu wydychanym
 8. Badanie nadreaktywności oskrzeli w próbie metacholinowej
 9. Diagnostyka alergologiczna: testy skórne oraz z krwi (sIgE) na alergeny powietrznopochodne , pokarmowe i leki, testy prowokacyjne.
 10. Diagnostyka serologiczna, mikrobiologiczna oraz identyfikacja potencjalnych patogenów wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych w oparciu o metody genetyczne (PCR- DNA), próba tuberkulinowa.
 11. Ocena narażenia środowiskowego pacjenta (zawodowego i pozazawodowego) pod kątem obecności substancji „kaszlogennych”.
 12. W-Holter- całodobowy monitoring zjawisk akustycznych (świstów, kaszlu) w naturalnym środowisku chorego (dom , praca, szkoła)

Szanowny Pacjencie,

Doskonale wiemy jaki wpływ negatywny ma przewlekły kaszel  na Twoją jakość życia. Znacznie zaburzona aktywność dzienna zawodowa, pozazawodowa, poczucie braku pełnego zdrowia, zaburzenia snu to tylko początek listy skarg pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego kaszlu.

Nie opóźniaj diagnostyki. Nie zadowalaj się przewlekłym stosowaniem szeroko reklamowanych syropów na kaszel suchy i mokry. Nie czekaj na specjalne skierowania w ramach systemu NFZ. Weź sprawy w swoje ręce.

Pamiętaj, iż tyko celowana terapia w oparciu o wiarygodne dane diagnostyczne prowadzi do wyleczenia.

Pamiętaj, iż długotrwałość problemu prowadzi do utrwalenia odruchu kaszlowego i postępującego poczucia szeroko rozumianej niepełnosprawności społeczne.

Pamiętaj, że najlepszy lekarz uzbrojony tyko w słuchawki i oceniający twoje RTG klatki piersiowej nie rozwiąże Twego problemu bez badań dodatkowych.

Skorzystaj z diagnostyki i leczenia opartych na wiedzy medycznej XXI wieku.