Osiągnięcia i publikacje

Nagrody "Orły w alergologii"

Szanowni Państwo,

Chcemy podzielić się z Wami informacją o naszym zawodowym wyróżnieniu. Dn 24.04.2008 w zapełnionej sali balowej Hotelu Gołębiewski w Wiśle zostały wręczone nagrody Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dla liderów w zakresie zarządzania. Wyróżniono tylko kilkunastu alergologów z całej Polski.

Nagrodę "Orła Polskiego Alergologii" - mosiężną statuetkę wręczał Prezydent Towarzystwa prof.dr hab n.med Piotr Kuna. Cała uroczystość była prowadzona w iście "hollywoodzkim" stylu przez Jarosława Kreta. Na uwagę zasługuje fakt, iż Towarzystwo Alergologiczne jako jedno z pierwszych w Polsce nie tylko dostrzegło, lecz nagrodziło lekarzy pracujących i zarządzających w sektorze medycyny prywatnej.

 

20 LAT ALERGOLOGII OPOLSKIEJ

Jubileusz 30-lecia pracy Lucyny i Andrzeja Dymków

Konferencja naukowo- szkoleniowa

30 czerwiec 2012 Strzelce Opolskie

 

10:00 – 10:20 Lucyna i Andrzej Dymek - otwarcie konferencji „ O nas – inaczej”
10:20 – 10:30 Historia alergologii (o)polskiej - Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Buczyłko
10:30 – 10:50 Starosta Strzelecki - Józef Swaczyna Burmistrz Strzelec Opolskich - Tadeusz Goc Prezes OIL w Opolu - dr n med. Jerzy Jakubiszyn Wicemarszałek woj. opolskiego - dr Roman Kolek
11: 30 -11:50 Epidemiologia alergii i astmy w Polsce w aspekcie zdrowia publicznego. Wnioski dla alergologów. - Prof. dr hab.n.med. Bolesław Samoliński
11:50 - 12:10 Immunoterapia swoista w astmie - wczesna interwencja. Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy (POLASTMA). – Prof. dr hab.n.med. Piotr Kuna
12:10 – 12:30 Biomarkery zapalenia alergicznego – Tlenek azotu w praktyce alergologicznej. - Prof. dr hab.n.med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
12:30 -12:50 Leczenie przeciwzapalne w chorobach alergicznych układu oddechowego i skóry. Poinfekcyjna nadreaktywność oskrzeli. – Prof. dr hab.n.med. Ryszard Kurzawa
12:50-13:00 Związek refluksu krtaniowo – gardłowego z przewlekłym kaszlem. pH-metria gardła – nowa metoda diagnostyczna. – dr n. med. Andrzej Dymek
Część praktyczna konferencji

Bodypletyzmografia,

Próby prowokacyjne metacholinowe,

Próby prowokacyjne donosowe - rynometria akustyczna,

Próby prowokacyjne dospojówkowe,

Diagnostyka refluksu krtaniowo- gardłowego - pH -metria gardła,

Analiza akustyczna układu oddechowego,

Oznaczanie poziomu tlenku azotu,

Pomiar temperatury w powietrzu wydychanym,

Wideofaryngolaryngoskopia,

Testy płatkowe w dermatozach alergicznych,

sIgE - zestawy do "szybkiej „diagnostyki,

 

     

20 lat alergologii opolskiej    20 lat alergologii opolskiej konferencja     historia alergologii opolskiej okiem naocznego świadka  

XI międzynarodowy kongres polskiego towarzystwa alergologicznego     kongres alergologiczny     międzynarodowy kongres o alergii
   20 lecie alergologii opolskiej     leczenie kaszlu poinfekcyjnego     30 lecie pracy Lucyny i Andrzeja Dymków


    
 
                                                                                                                                      

PUBLIKACJE - PUBLICATIONS


 
 

Lucyna Dymek MD, PhD

Wydawnictwa książkowe - Books

 1. Dymek L., Kurzawa R.:

  Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci i postępowanie w stanie astmatycznym. Materiały szkoleniowe, skrypt dla lekarzy, Rabka 1993.
 2. Dymek L., Kurzawa R.:

  Zasady leczenia zaostrzeń obturacji oskrzeli w przebiegu astmy u dzieci, Materiały szkoleniowe IGiCHP, Zespól Pediatryczny, skrypt dla rodziców, Rabka 1993.
 3. zarys diagnostyki chorób alergicznych wieku rozwojowego, Lucyna Dymek i Andrzej Kurzawa

  Dymek L., Kurzawa R.:

  Zarys diagnostyki chorób alergicznych wieku rozwojowego. Warszawa, Bamar nakład 5000 egz.1996.
 4. Andrzej Dymek, Lucyna Dymek - Refluks krtaniowo-gardłowy

  Dymek A., Dymek L.:

  Refluks krtaniowo- gardłowy – Laryngopharyngeal Reflux LPR, PZWL 2013r.

Sesje plakatowe

 1. Dymek A., Dymek L.:

  Szczegółowa ocena alergologiczna pacjentów uczulonych na pyłki traw i zbóż oraz jej wpływ na skuteczność immunoterapii swoistej , II Ogólnopolskie Sympozjum Immunoterapia swoista, Ustroń 2008.
 2. Dymek A., Dymek L.:

  Ziarniniaki po immunoterapii swoistej - doświadczenia własne, III Ogólnopolskim Sympozjum Immunoterapia swoista, Ustroń 2000.
 3. Dymek A., Dymek L.:

  Interpretacja testów skórnych w grupie wiekowej 0 -3 lat. Materiały naukowe Ogólnopolskiego Sympozjum. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego ŁÓDŹ 2000.
 4. Dymek L., Dymek A., Bożek A.:

  Ocena bezpieczeństwa immunoterapii skojarzonej u pacjentów z alergią sezonową i całoroczną. IV Ogólnopolskie Sympozjum Immunoterapia swoista Ustroń 2002.
 5. Dymek A., Dymek L., Bożek A.:

  American Academy of Allergy Astma & Immunology. The Presence of Specific IgE to Formaldehyde in Patients with Suspicion of Hypersensitivity to this Agent. Poster session.San Francisco 2004.
 6. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp;

  Monitorowanie immunoterapii swoistej u pacjentów uczulonych na alergen Alternaria tenuis Alergia Astma Immunologia Immunoterapia Alergenowa, Materiały naukowe V Ogólnopolskiego Sympozjum 2004
 7. Rachowska R., Bożek A., Zbraniborski T., Dymek L., Brewczyński P.Z., Besser S., Jarząb J.:

  Wartość diagnostyczna testu z surowicą autologiczną u pacjentów z przewlekłą pokrzywką. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Bydgoszcz 2004.
 8. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp.:

  The natural course of atopic diseases in the elderly patients XXII EAACI Congress, Poster Session,342, Amsterdam 2004.
 9. Bonnet-Gonod F., Kottakis I., Hofman T., Dymek L., Bousquet J.:

  Beclometasone Dipropionate/Formoterol in single inhaler improves lung function and clinically meaningful outcomes in moderate to severe asthma. Presented at the ERS congress in Munich
 10. laryngopharyngeal reflux in selected group from outpatient ENT clinic

  Dymek A., Dymek L., Starczewska- Dymek L.:

  Laryngopharyngeal reflux in selected group from Outpatient ENT Clinic ERS Barcelona 2013.

Czasopisma medyczne

 1. Dymek L., Pogorzelski A., Dymek A.:

  Astma aspirynowa u 12 letniego chłopca. Klinika Pediatryczna , 1996, Vol 4 No 3 , 59 – 60.
 2. Dymek L.:

  Problemy alergii w wieku rozwojowym, Biuletyn informacyjny Opolskiej Izby Lekarskiej, 1996, 30, 18-21.
 3. Dymek L., Dymek A.:

  Alergia na leki, Gazeta Lekarska, 1997, 3, 43-44.
 4. Fiejka M., Kruszewski J., Dymek L., Dymek A.:

  Swoista odpowiedź na toksoid tężcowy w klasie IgE i IgG u chorych z miejscowymi ziarniniakami po immunoterapii. Alergia. Astma Immunologia ,2001. Specyfic IgE and IgG response to tetanus toxoid in patients with local granuloma after immunoterapy. Alergia Astma Immunologia ,2001.
 5. Bożek A., Warkocka – Szołtysek B., Dymek L., Dymek A., Krajewska J., Brewczyński P.Z., :

  Asthma in tha elderly – retrospective analysis of 136 patients. Proceedings EAACI 2003 .
 6. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp;

  Monitorowanie immunoterapii swoistej u pacjentów uczulonych na alergen Alternaria tenuis przy pomocy donosowych prób prowokacyjnych. Alergia, 2004, 3,21, 58-60.
 7. Lung function and asthma control

  Huchon G., Magnussen H., Chuchalin A., Dymek L., Bonnet Gonod F., Bousquet J.;

  Lung function and asthma control with beclomethasone and formoterol in a single inhaler, Respiratory Medicine, Januar 2009, Volume 103, Issue 1.
 8. ph-metria gardła

  Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T., Nowak K.:

  pH-metria gardła w diagnostyce refluksu krtaniowo-gardłowego (LPR), Alergia, 2009, 3, 39-41.
 9. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Bożek A., Dymek T., Nowak K.:

  Laryngopharyngeal Reflux (LPR) in patients with persistent hoarseness. Polish. Otolaryngol Pol. Jan-Feb 2012.
 10. reflux krtaniowo-gardłowy LPR

  Dymek A., Dymek L., Starczewska- Dymek L.:

  Refluks krtaniowo- gardłowy Laryngopharyngeal Reflux LPR, Alergia , 2012, 4: 21-25.
 11. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L.:

  Przewlekły kaszel - wybrane zagadnienia diagnostyki różnicowej, Chronic cough - selected issues of differential diagnosis, Alergia, 2014, 4.
 12. Dymek A., Dymek L.,

  Technika oscylacji wymuszonych w praktyce alergologicznej i pulmonologicznej, Alergologia Polska, 2015
 13. Dymek A.,Dymek T.,Dymek L.,Starczewska-Dymek L.,Doniec Z.

  LCI/FRC- metoda wypłukiwania azotu z użyciem testu wielokrotnego oddechu w praktyce klinicznej, Alergia, 2016,4: 23-26.
 14. Dymek L.,Dymek T.,Dymek A.,Starczewska- Dymek L.:

  POCHP u pacjenta po całkowitej laryngektomii,Alergia,2016,4:36-37.
 15. Dymek L.,Dymek T.,Dymek A.,Starczewska-Dymek L., Doniec Z.:

  LCI/FRC - metoda wypłukiwania aoztu z użyciem testu wielokrotnego oddechu w praktyce klinicznej, Alergia, 2016, 4: 25-27.

Andrzej Dymek MD, PhD

Wydawnictwa książkowe

 1. zarys diagnostyki chorób alergicznych wieku rozwojowego, Lucyna Dymek i Andrzej Kurzawa

  Dymek A., Dymek L.:

  Refluks krtaniowo- gardłowy – Laryngopharyngeal Reflux LPR,PZWL 2013r.

Sesje plakatowe

 1. Dymek A., Dymek L.;

  Szczegółowa ocena alergologiczna pacjentów uczulonych na pyłki traw i zbóż oraz jej wpływ na skuteczność immunoterapii swoistej, II Ogólnopolskie Sympozjum Immunoterapia swoista, Ustroń 1998.
 2. Dymek A., Dymek L.;

  Ziarniniaki po immunoterapii swoistej - doświadczenia własne. III Ogólnopolskim Sympozjum Immunoterapia swoista. Ustroń 2000 .
 3. Dymek A., Dymek L.;

  Interpretacja testów skórnych w grupie wiekowej 0 –3 lat, Oryginal paper Alergia Astma Immunologia , VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego ŁÓDŹ 2000.
 4. Dymek L., Dymek A., Bożek A.;

  Ocena bezpieczeństwa immunoterapii skojarzonej u pacjentów z alergią sezonową i całoroczną - oryginal paper , Alergia Astma Immunologia , IV Ogólnopolskie Sympozjum Immunoterapia swoista, Ustroń 2002.
 5. Dymek L., Dymek A., Bożek A.;

  Ocena bezpieczeństwa immunoterapii skojarzonej u pacjentów z alergią sezonową i całoroczną - oryginal paper , Alergia Astma Immunologia , IV Ogólnopolskie Sympozjum Immunoterapia swoista, Ustroń 2002.
 6. Dymek A., Dymek L., Bożek A.;

  American Academy of Allergy Astma & Immunology, The Presence of Specific IgE to Formaldehyde in Patients with Suspicion of Hypersensitivity to this Agent. Poster session, San Francisco 2004 .
 7. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp.:

  Monitorowanie immunoterapii swoistej u pacjentów uczulonych na alergen Alternaria tenuis, Alergia Astma Immunologia Immunoterapia Alergenowa , Materiały naukowe , V Ogólnopolskiego Sympozjum 2004.
 8. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp.:

  The natural course of atopic diseases in the elderly patients XXII EAACI Congress, Poster Session,342, Amsterdam 2004.
 9. Bożek A., Piechel M., Rachowska R., Dymek A., Sobel A., Brewczynski PZ., Jarząb J.:

  Naturalny przebieg ZAZS u chorych w podeszłym wieku. Środkowoeuropejska Konferencja Astma Alergia Immunologia- materiały zjazdowe. Łódź 2004.
 10. Dymek A., Guilera M., Kocevar S.:

  Inprovement in asthma control and reduction in medical resource use following treatment with montelukast (PRAACTICAL Study), 2005.
 11. Keith P. K., Dymek A., Pfaar O., Fokkens W., Yun Kirby S., Wu W., Garris C., Topors N., Lee L.A., Prim Care Respir J.:

  Efficacy and Safety Fluticasone furoate nasal spray reduces symptoms of uncomplicated acute rhinosinusitis: a randomised placebo-controlled study.;21(3):267-75. doi: 10.4104/pcrj.2012.00039. Sep 2011.
 12. Dymek A., Dymek L., Starczewska- Dymek L.:

  Laryngopharyngeal reflux in selected group from Outpatient ENT Clinic ERS Barcelona 2013.

Czasopisma medyczne

 1. Szudrowicz Z., Dymek A.:

  “Malignant Melanoma of the Larynx Pat.Pol, 1995,46,4,255-256.
 2. Dymek L., Pogorzelski A., Dymek A.:

  “ Astma aspirynowa u 12- letniego chłopca “ .Klinika Pediatryczna, 1996, Vol 4 No 3, 59 – 60.
 3. Dymek L., Dymek A.:

  “Problemy alergii w wieku rozwojowym” .Biuletyn informacyjny Opolskiej Izby Lekarskiej, 1996, 30, 18-21.
 4. Dymek L., Dymek A.:

  “Alergia na leki “Gazeta Lekarska, 1997, 3, 43-44.
 5. Fiejka M., Kruszewski J., Dymek L., Dymek A.:

  Swoista odpowiedź na toksoid tężcowy w klasie IgE i IgG u chorych z miejscowymi ziarniniakami po immunoterapii. Alergia. Astma. Immunologia,6 suplement,2001,
 6. Bożek A., Warkocka – Szołtysek B., Dymek L., Dymek A., Krajewska J., Brewczyński P.Z..:

  Asthma in tha elderly – retrospective analysis of 136 patients. Proceedings EAACI 2003.
 7. Bożek A., Szołtysek B., Dymek L., Dymek A., Krajewska J., Brewczynski P.Z., Hofman T.:

  Asthma in the elderly-retrosepctive analysis of 136 patients. Wyd Gianni Marone: Clinical immunology and allergy in medicine. JGC Editions, 2003, 443-447.
 8. Bożek A., Dymek A., Dymek L. i wsp;

  Monitorowanie immunoterapii swoistej u pacjentów uczulonych na alergen Alternaria tenuis przy pomocy donosowych prób prowokacyjnych.Alergia, 2004, 3,21, 58- 60.
 9. Bisgaard H., Le Roux P.,Bjamer D., Dymek A., Vermeulen J.H., Hultquist C.:

  Budesonide/Formoterol Maintenance Plus Reliever Therapy:A New Strategy In Pediatric. Asthma. Chest 13.12.2006,130, 1733-1743.
 10. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Dymek T., Nowak K.:

  pH-metria gardła w diagnostyce refluksu krtaniowo-gardłowego (LPR), Alergia, 2009, 3, 39-41.
 11. Bodzenta-Lukaszczyk A., Dymek A., McAnlag K., Mansikka H.;

  Fluticasone / formoterol combination therapy is as effective as fluticasone/ salmeterol in the treatment of Asthma, but has a more rapid onset of action:an open – label, randomized study, BMC Pulmonary Medicine 2011.
 12. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L., Bożek A., Dymek T., Nowak K.:

  Laryngopharyngeal Reflux (LPR) in patients with persistent hoarseness. 1 Polish. Otolaryngol Pol Jan-Feb;66(1), 2012.
 13. Dymek A., Dymek L., Starczewska- Dymek L.:

  Refluks krtaniowo- gardłowy , Laryngopharyngeal Reflux LPR, Alergia , 2012, 4, 21-25.
 14. Dymek A., Dymek L., Starczewska-Dymek L.:

  Przewlekły kaszel - wybrane zagadnienia diagnostyki różnicowej, Chronic cough - selected issues of differential diagnosis, Alergia, 2014, 4.
 15. Dymek A., Dymek L.

  Technika oscylacji wymuszonych w praktyce alergologicznej i pulmonologicznej, Alergologia Polska, 2015
 16. Dymek A.,Dymek T.,Dymek L.,Starczewska-Dymek L.,Doniec Z.

  LCI/FRC- metoda wypłukiwania azotu z użyciem testu wielokrotnego oddechu w praktyce klinicznej, Alergia, 2016,4: 23-26.
 17. Dymek L.,Dymek T.,Dymek A.,Starczewska- Dymek L.:

  POCHP u pacjenta po całkowitej laryngektomii, Alergia, 2016,4:36-37.
 18. Dymek L.,Dymek T.,Dymek A.,Starczewska-Dymek L., Doniec Z.:

  LCI/FRC - metoda wypłukiwania aoztu z użyciem testu wielokrotnego oddechu w praktyce klinicznej, Alergia, 2016, 4: 25-27.