Poradnie alergologiczne w Strzelcach Opolskich i Zawadzkiem

Historia poradni alergologicznej w Strzelcach Opolskich i Zawadzkiem jest historią zawodową dwojga lekarzy Lucyny i Andrzeja Dymków i historią alergologii w województwie opolskim. W 1987 r. zaistniał Gabinet Laryngologiczny w Strzelcach Opolskich przy ulicy Orzeszkowej 11. W krótkim czasie nastąpiło przekształcenie w Gabinet Laryngologiczno - Pediatryczny. Od początku istnienia podstawowym zainteresowaniem Lucyny i Andrzeja Dymków była alergologia. Lucyna Dymek założyła Poradnię Alergologiczną w ZOZ-ie w Strzelcach Opolskich a Andrzej Dymek Wojewódzką Poradnię Alergologiczną w Opolu.

W 1990 r. powstało Centrum Alergologii w Strzelcach Opolskich na Rynku 13. Od 1990 r. stopniowo wprowadzano wszystkie oprócz testów alergicznych metody diagnostyczne oraz terapeutyczne dostępne we współczesnej światowej alergologii.

W marcu 1999 r. otwarto filię w Zawadzkiem uruchamiając istnienie wielu poradni i zatrudniając lekarzy specjalistów. Uzasadniło to zmianę nazwy na Centrum Medyczne, mimo iż podstawową specjalizacją "firmową" pozostała alergologia.

Przełomową datą w historii Centrum Medycznego była przeprowadzka 15.III.2002 do nowego miejsca działalności, które mieści się w Strzelcach Opolskich w 120-letniej kamienicy. W obu zakładach ( w Strzelcach Opolskich i Zawadzkiem ) pracuje obecnie 4 specjalistów, 10 pielęgniarek.

Od początku działalności Centrum, nie zapomniano o pracy naukowej, wygłaszając prace na sympozjach i zjazdach alergologicznych w Polsce i zagranicą.

Lucyna Dymek napisała książkę ,, Zarys diagnostyki alergologicznej wieku rozwojowego", która była rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne dla specjalizujących się lekarzy.

Andrzej Dymek napisał książkę ,, Refluks krtaniowo- gardłowy", która została wydana na rynku polskim i amerykańskim.

Wróć