Nietolerancja/alergia na niesterydowe leki przeciwzapalne- NLPZ

Nietolerancja/ alergia na NLPZ jest jednym z największych wyzwań diagnostyczno- terapeutycznych współczesnej medycyny.

W naszym kraju zużycie leków przeciwbólowych, zakupywanych bez recepty jest jednym  z największych na świecie.

Brak precyzyjnych danych, bowiem temat jest ,, wstydliwy i niewygodny'' dla konsumentów tych leków.

Sytuacja ta prowadzi do postępującego uzależnienia psychofizycznego od tych leków i do niekorzystnych następstw zdrowotnych. 

W naszym Centrum zajmujemy się diagnostyką nietolerancji/alergii na NLPZ 

i typowaniem ,,bezpiecznego'' NLPZ.

Wykonujemy :

1) punktowe testy skórne z panelem najczęściej stosowanych leków- wykrywające reakcję typu natychmiastowego

2) testy skórne  płatkowe z w/w panelem - wykrywające nadwrażliwość typu opóźnionego

3/ testy śródskórnie z wybranymi lekami w celu wytypowania preparatu ,,bezpiecznego''


Nietolerancja/alergia na NLPZ może mieć manifestację na skórze ( osutki, pokrzywka,

obrzęki), w układzie oddechowym ( napad astmy, obrzęki błony śluzowej nosa, krtani, polipy nosowe).

Czasami może przebiegać gwałtownie pod postacią wstrząsu anafilaktycznego, stanowiąc realne zagrożenie życia.

W każdym przypadku wymagana jest diagnostyka w ośrodku alergologicznym.

Wróć