Nietolerancja/alergia na niesterydowe leki przeciwzapalne- NLPZ

Nietolerancja/ alergia na NLPZ jest jednym z największych wyzwań diagnostyczno- terapeutycznych współczesnej medycyny.

W naszym kraju zużycie leków przeciwbólowych, zakupywanych bez recepty jest jednym  z największych na świecie.

Brak precyzyjnych danych, bowiem temat jest ,, wstydliwy i niewygodny'' dla konsumentów tych leków.

Sytuacja ta prowadzi do postępującego uzależnienia psychofizycznego od tych leków i do niekorzystnych następstw zdrowotnych. 

W naszym Centrum zajmujemy się diagnostyką nietolerancji/alergii na NLPZ 

i typowaniem ,,bezpiecznego'' NLPZ.

Wykonujemy :

1) punktowe testy skórne z panelem najczęściej stosowanych leków- wykrywające reakcję typu natychmiastowego

2) testy skórne  płatkowe z w/w panelem - wykrywające nadwrażliwość typu opóźnionego

3/ testy śródskórnie z wybranymi lekami w celu wytypowania preparatu ,,bezpiecznego''

4/ test donosowy na aspirynę, którego celem jest potwierdzenie lub wykluczenie nadwrażliwości na aspirynę. Test polega na podaniu alergenu na błonę śluzową nosa. Następnie oceniamy reakcję kliniczną (świąd, kichanie, blokada). Drożność nosa oceniamy nieinwazyjną metodą rynometrii akustycznej (rodzaj badania USG).


Nietolerancja/alergia na NLPZ może mieć manifestację na skórze ( osutki, pokrzywka,

obrzęki), w układzie oddechowym ( napad astmy, obrzęki błony śluzowej nosa, krtani, polipy nosowe).

Czasami może przebiegać gwałtownie pod postacią wstrząsu anafilaktycznego, stanowiąc realne zagrożenie życia.

W każdym przypadku wymagana jest diagnostyka w ośrodku alergologicznym.

Wróć