Metoda wypłukiwania azotu z użyciem testu wielokrotnego oddechu (LCI/FRC)

dzewczynka podczas badania metodą wyłukiwania azotu z uzyciem testu wielokrotnego oddechu

EXHALYZER® D ECOMEDICS FRC N2 / LUNG CLEARANCE INDEX- referencyjny system diagnostyczny dla noworodków, dzieci i dorosłych.

Metoda ta pozwala na bardzo wczesne wykrycie zmian w układzie oddechowym w przebiegu takich chorób jak: mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, astma oskrzelowa, zarostowe zapalenie pęcherzyków płucnych, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Wyniki nie zależą od współpracy pacjenta. Jest to jedno z niewielu badań czynnościowych płuc, które jest możliwe do wykonania przez małe dzieci.  Pozwala również na długofalową ocenę funkcji płuc u tego samego pacjenta 

Badanie to ocenia, czy wdychane powietrze jest rozprowadzane po całych płucach (czy dociera również do najmniejszych oskrzelików).

W czasie badania pacjent siedzący z klipsem na nosie oddycha spokojnie przez ustnik lub maskę nie wykonując żadnych złożonych i forsownych wysiłków oddechowych. Z tych powodów badanie to może być stosowane w każdej grupie wiekowej. W pierwszej fazie badania pacjent oddycha powietrzem. Po ustabilizowaniu oddechu następuje automatyczne przełączenie na podaż 100% tlenu medycznego. Tym samym podaż azotu (N2)  jest zatrzymana. Następuje wypłukiwanie azotu z układu oddechowego, które jest zależne od sprawności wentylacji. Badanie jest zakończone gdy w powietrzu wydechowym będzie osiągnięta 1/40  stężenia wyjściowego azotu. Czas ten jest różny. W chorobach układu oddechowego czas wypłukiwania  azotu ( lub innego obojętnego gazu znacznikowego) jest dłuższy i  potrzebna jest większa ilość oddechów do jego eliminacji. Zaburzenia wentylacji i jej jednolitości  (homogenności) pojawiają się jako wczesny objaw w różnych stanach patologicznych dolnych dróg oddechowych. Istnieje teza, że wartość LCI jest bardziej czuła w rozpoznawaniu wczesnych dysfunkcji wentylacji w porównaniu z tomografią komputerową (CT) i prawidłowa wartość LCI prawie wyklucza zmiany strukturalne w CT u pacjentów.

pacjentka podczas badania LCI / FRC

W czasie, gdy nie można wykryć nieprawidłowości  w rutynowym badaniu spirometrycznym, badanie LCI jest w stanie je uwidocznić.

Dr Lucyna, Liwia, Andrzej, Tomasz Dymek wraz z prof. Zbigniewem  Dońcem napisali pierwszą w polskim piśmiennictwie  pracę poglądową na ten temat w kwartalniku Alergia ( link do artykułu ).

Aparat do badania znajduje się jedynie w czterech ośrodkach w Polsce. Centrum Medyczne Lucyna Andrzej Dymek jest jedną z dwóch placówek  prywatnych posiadającą ten sprzęt. Cena urządzenia wynosi 330 000 pln.

Wróć